Home

Projekce a statika hlavních nosných konstrukcí…

O společnosti

STAMPA Engineering s.r.o.

zabývá se projekcí hlavních nosných konstrukcí a jejich statikou pro:

– cementářský průmysl
– energetický průmysl
– petrochemický průmysl
– výrobní a skladové haly
– stavby občanské vybavenosti a další stavby.

Zpracováváme statické a dynamické výpočty a posudky:

– pro nosné konstrukce a přípoje ocelových konstrukcí podle norem STN, ČSN, EUROCODE, DIN, AISC
– pro nosné železobetonové a spřažené ocelobetonové konstrukce podle norem STN, ČSN, EUROCODE
– dřevěných nosných konstrukcí.

 
 
 

Zajišťujeme také vypracování stavebního povolení realizačního projektu a výrobní dokumentace pro ocelové konstrukce. Provádíme 3D projektování, které obsahuje 3D BIM model nosné konstrukce včetně jeho exportu a importu při kooperaci a koordinaci s jinými projektanty a klienty (v rámci komplexního projektového řešení stavby).

Naše komplexní služby dále zahrnují:

– poradenskou činnost při návrhu nosných konstrukcí
– zpracování technicko-dispozičního návrhu konstrukce
– výpočet hmotnosti nosné ocelové konstrukce pro potřeby
cenových nabídek a předběžného návrhu konstrukce (tzv. pre-statika)

– optimalizaci už navrhnutých nosných ocelových konstrukcí.

Naše služby

Projektovanie hlavných nosných konštrukcií a ich statika pre:

  • cementárenský priemysel (Projekt Italcementi Cimar Ait Baha – Maroko, Storage Building, Angle Tower, Belt Conveyor Bridge)
  • energetický priemysel (Projekt Haruvit GT26 SS Indoor, Steel Structure for Acoustic Enclosure, Izrael),
  • petrochemický priemysel ,
  • výrobné a skladové haly (AREÁL SEOYON E-HWA AUTOMOTIVE, PRÍSTAVBA VÝROBNO-SKLADOVEJ HALY, Považská Bystrica, Slovenská republika),
  • občianske stavby a iné

Vypracovanie statických a dynamických výpočtov a posudkov pre nosné konštrukcie a prípoje oceľových konštrukcií podľa noriem STN, ČSN, EUROCODE, DIN, AISC . (V prípade potreby aj v anglickom jazyku).

Vypracovanie statických a dynamických výpočtov a posudkov pre nosné železobetónové a spriahnuté oceľovo-betónové konštrukcie podľa noriem STN, ČSN, EUROCODE. (V prípade potreby aj drevených nosných konštrukcií).

Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie (PSP), realizačný projekt (RP) a výrobnej (dielenskej) dokumentácie (VS) pre oceľové konštrukcie.

3d projektovanie, ktoré zahŕňa spracovanie 3d BIM modelu nosnej konštrukcie a jeho export a import pri kooperácii a koordinácii s inými projektantmi a klientmi v rámci komplexného projektového riešenia stavby.

Poradenská činnosť pri návrhu nosných konštrukcií, spracovanie technicko – dispozičného návrhu  konštrukcie, nápočet hmotnosti nosnej oceľovej konštrukcie pre potreby cenových ponúk a predbežného návrhu konštrukcie (tzv. prestatika) a optimalizácia už navrhnutých nosných oceľových konštrukcií.

Používaný softvér pre statické výpočty: Nemetchek Scia Engineer , Fine, Idea, MathCad

Používaný softvér pre projektovanie oceľových a žb. konštrukcií: Autodesk Advance Steel, Cadkon RCD

Reference

Projekt Italcementi

Cimar Ait Baha, Maroko,
budova skladu, dopravníkový most – výrobní dokumentace ocelových konstrukcí a statické výpočty;statické výpočty.
 
 

Projekt Haruvit

GT26 SS Indoor, Izrael,
ocelová konstrukce protihlukového krytu – výrobní dokumentace ocelových konstrukcí a statické výpočty.

Kontakt

STAMPA Engineering, s.r.o.

Robotnícka 4357
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČ:     507 47 991
DIČ:  SK2120461079

E-mail: lucivjansky@stampa.sk
Tel: +421 907 762 283

Napište nám…